مقام اتحادیه اروپا: به سیاست «چین واحد» پایبند می‌مانیم

اکنون پکن تاکید دارد در سراسر جهان تنها یک کشور چین وجود دارد. جزیره تایوان هم یک منطقه متعلق به چین است و جمهوری خلق چین یگانه دولت قانونی چین به شمار می‌رود. اصل “چین واحد” شرط و پایه‌ای برای توسعه روابط همکاری دوستانه چین با کشورهای جهان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84877865/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85

مقام یاد شده اتحادیه اروپا در ادامه سخنان خود، هر گونه برنامه توافق دو جانبه در زمینه سرمایه گذاری با تایوان را منتفی دانست، اما در عین حال یادآور شد که شرکت های تایوانی از امکان سرمایه گذاری در اروپا برخوردارند.

به گزارش ایرنا، بر اساس اصل «چین واحد»، هر کشوری که دارای روابط رسمی با پکن است حق ندارد با تایوان روابط رسمی داشته باشد آمریکا نیز بر اساس این اصل قراردادهای رسمی اش را به جای تایوان با چین منعقد می‌کند، ولی همزمان به روابط «غیررسمی» اش با تایوان ادامه داده است و نماینده‌های «غیررسمی» به این منطقه می‌فرستد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از روزنامه آنلاین اروپایی «ای یو آبزرور»، «دومینیک پورتر» مقام ارشد شاخه سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر این موضع گفت: جای هیچ بحثی نیست. سیاست «چین واحد» اتحادیه اروپا به قوت خود باقی می ماند.

وی افزود این راهبرد مبتنی بر مفاهیمی است که اتحادیه اروپا به عنوان تعاملی اصولی، عملی و واقع بینانه توصیف می کند.