مقام عالی چین: پکن و دهلی نو تهدیدی برای یکدیگر نیستند


تهران- ایرنا- مدیر دفتر کمیسیون روابط خارجی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، در دیدار با مشاور امنیت ملی هند، خواستار اجرای سیاست‌های مشخص برای تثبیت روابط چین و هند شد و گفت: پکن و دهلی نو، تهدیدی برای یکدیگر نیستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85180528/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%87%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF