نخستین سفر رییسی به پکن؛ گمانه‌زنی رسانه‌های چینی درباره توافق هسته‌ای


تهران- ایرنا- یک روزنامه چینی، در نخستین روز سفر رییس جمهوری ایران، نوشت: پیش‌بینی تحلیل‌گران همکاری استراتژیک قوی‌تر و موضع هماهنگ در قبال توافق هسته‌ای ایران است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85029698/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82