نفوذ یک نظامی آمریکایی به خاک کره شمالی/ پیونگ یانگ بازداشت کرد


تهران- ایرنا – رسانه های های کره جنوبی امروز(سه شنبه) خبر دادند یک تبعه آمریکایی بطور غیرقانونی از خط مرزی میان کره جنوبی و شمالی عبور کرده و خودش را به خاک کره شمالی رساند اما از سوی نیروهای کره شمالی بازداشت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173758/%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF