نیروی هوایی پاکستان برای حل چالش‌های امنیتی در منطقه با چین همکاری می‌کند


تهران – ایرنا- فرمانده نیروی هوایی پاکستان در دیدار با «لی شانگفو» وزیر دفاع ملی چین گفت: اسلام آباد مایل است با پکن در زمینه آموزش خلبان‌های پاکستانی، نگهداری تجهیزات و هواپیما و حل چالش‌های امنیتی موجود در منطقه همکاری داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85180835/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C