هشدار سئول به پیونگ‌یانگ در باره پرتاب احتمالی ماهواره جاسوسی
تهران – ایرنا – ارتش کره جنوبی امروز دوشنبه به کره شمالی هشدار داد تا آماده‌سازی پرتاب مجدد ماهواره جاسوسی خود را «سریعا متوقف» و در صورتی که بر این اقدام پافشاری کند، «تدابیر لازم» را اتخاذ خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85296789/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C