هشدار قرمز بارندگی های شدید در پکن صادر شد


تهران –ایرنا– به گفته مقامات محلی، همزمان با بارش شدید باران در پکن پایتخت چین، مسئولان هشدار قرمز در این خصوص صادر کرده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85184463/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF