هیچ شهروند چینی در حمله تروریستی در پاکستان آسیب ندید


تهران- ایرنا – سرکنسولگری چین در کراچی خبر حمله تروریستی به خودروی حامل مهندسان چینی در پروژه گوادار در جنوب غربی پاکستان را تائید کرد و افزود: تمامی شهروندان چینی در صحت و سلامت به سر می برند و هیچ گونه آسیبی در این حملات ندیدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85198335/%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF