ورشکستگی مراکز نگهداری از سالمندان در ژاپن به دلیل تورم


تهران- ایرنا- بر اساس نظرسنجی های صورت گرفته، به دلیل افزایش تورم و بالارفتن هزینه های آب و برق، حدود ۲۷ درصد از مراکز نگهداری از سالمندان و سایر خدمات مرتبط با این مشاغل در ژاپن با خطر ورشکستگی روبرو شده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85162967/%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85