وزیر خارجه چین: روابط پکن- واشنگتن باید باثبات شود


تهران- ایرنا- کین گانگ وزیر خارجه چین روز دوشنبه گفت که تثبیت روابط چین و ایالات متحده، اجتناب از یک روند کاهشی روابط و ایجاد اختلاف میان دو طرف از اهمیت فراوانی برخوردار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85104728/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AF