پنتاگون کره شمالی را " تهدیدی همیشگی " خواند


تهران- ایرنا – وزارت دفاع آمریکا کره شمالی را به عنوان تهدیدی همیشگی در سند جدید امنیتی که روز گذشته منتشر شد خواند و هشدار داد پیشرفت های ظرفیت نظامی کره شمالی به این کشور حق انتخابی می دهد تا از سلاح های هسته ای در هر مرحله از جنگ استفاده کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85242417/%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF