چینی‌ها در هر شهری اول سراغ رستوران‌های چینی را می‌گیرند


تهران- ایرنا- چینی‌ها در مورد غذا اهل شوخی و تعارف نیستند، خیلی غذاهای کشورهای دیگر را دوست ندارد، هر جای دنیا سفر می‌کنند، از همان ابتدا سراغ می‌گیرند «این شهر رستوران چینی ندارد؟» در سفر حتما به رستوران‌های چینی می‌روند تا غذای خودشان را بخورند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085377/%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF