چین از آمریکا و اروپا به دلیل ممنوع کردن "تیک تاک" انتقاد کرد


تهران- ایرنا- پس از ممنوعیت استفاده از برنامه تیک تاک روی گوشی‌های دولتی توسط آمریکا و اتحادیه اروپا، چین از این اقدام انتقاد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85044219/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF