چین بار دیگر خواستار قطع حمایت نظامی آمریکا از تایوان شد


تهران-ایرنا-سخنگوی وزارت دفاع ملی چین گفت : کمک های نظامی آمریکا به تایوان، امنیت این منطقه را به خطر انداخته است و ما از کاخ سفید می خواهیم که کمک های نظامی به این منطقه را متوقف کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85186431/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF