چین: به دنبال تعمیق همکاری ها با پاکستان هستیم


تهران – ایرنا – لی چیانگ نخست وزیر چین در دیدار خود با شهباز شریف همتای پاکستانی گفت: چین آماده توسعه همه جانبه مشارکت استراتژیک خود با پاکستان و برقراری روابط نزدیک تر در دوره جدید روابط دو کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85149436/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85