چین: مخالف سفر وزیر تجارت انگلیس به تایوان هستیم


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین با بیان اینکه انگلیس باید هرگونه شکلی از ارتباط رسمی با تایوان را متوقف کند، بر مخالفت پکن با سفر وزیر تجارت انگلیس به این جزیره تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84935475/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85