ژاپن تحریم های بیشتری علیه روسیه وضع می کند


تهران – ایرنا – سخنگوی ارشد دولت ژاپن روز سه شنبه خبر داد این کشور در حال بررسی اعمال تحریم های اقتصادی بیشتر علیه روسیه به علت جنگ با اوکراین است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173247/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF