کارشناسان آفریقایی: توسعه بریکس، سلطه دلار را کاهش می‌دهد


تهران – ایرنا – شماری از کارشناسان روابط بین الملل آفریقا بر این باورند که توسعه کشورهای عضو بریکس علاوه بر اینکه سبب حرکت جهان به سوی نظام چند قطبی می شود، تسلط دلار را در نظام اقتصادی بین الملل کاهش خواهد داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85198486/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF