کره جنوبی یک تبعه روسیه را در ارتباط با کره شمالی تحریم کرد


تهران – ایرنا – وزارت امور خارجه کره جنوبی اعلام کرد روز چهارشنبه در کنار دو سازمان و یک شخص دیگر، تحریم‌هایی را علیه یک فرد روسی کره‌ای تبار که گفته می شود در تامین مالی غیرقانونی برنامه‌های تسلیحاتی پیونگ‌یانگ دست داشته، اعمال کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85153804/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF