کره شمالی آمریکا را برای تامین موشک های بالستیک دور برد برای اوکراین محکوم کرد
تهران- ایرنا – کره شمالی امروز شنبه آمریکا را به خاطر تامین موشک های دوربرد بالستیک برای اوکراین محکوم و خاطرنشان کرد هرگونه حمله به روسیه با این سلاح ها تنها تلاش ها برای صلح را تضعیف می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85265424/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C