کره شمالی در پاسخ بیانیه واشنگتن بازدارندگی نظامی خود را تقویت می‌کند


تهران- ایرنا – رسانه دولتی کره شمالی اعلام کرد این کشور “بازدارندگی نظامی” خود را در پاسخ به توافقی که میان آمریکا و کره جنوبی با عنوان بیانیه واشنگتن در اجلاس این هفته سران دو کشور صورت گرفته، افزایش خواهد داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85096806/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA