کره شمالی : سیاست تهاجمی آمریکا، شبه جزیره کره را به جنگ هسته ای سوق می دهد


تهران – ایرنا- موسسه مطالعاتی آمریکایی وابسته به وزارت خارجه کره شمالی اعلام کرد که اقدامات تهاجمی ایالات متحده از جمله برگزاری رزمایش با سئول ، شبه جزیره کره را به سمت درگیری هسته ای سوق می دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85151474/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87