گفتگوی تلفنی وزیر خارجه آمریکا با همتایان ژاپنی و کره جنوبی پیش از سفر به چین


نیویورک – ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که  آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور پیش از آغاز سفرش به چین  با وزرای خارجه  ژاپن و کره جنوبی  بصورت تلفنی جداگانه گفتگو و بر اهمیت همکاری های سه جانبه تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85143491/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4