۳۰ فروردین بازدید از بناها و اماکن تاریخی رایگان است

تیم  کجارو

هم‌زمان با روز جهانی محوطه‌ها و بناهای تاریخی بازدید از بناها و اماکن تاریخی تحت مدیریت وزارت میراث رایگان است.

 مدیرکل حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی از رایگان بودن بازدید از بناها و محوطه‌های تاریخی تحت مدیریت وزارت میراث فرهنگی هم‌زمان با روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی خبر داد.

فاطمه داوری با اعلام این خبر گفت:

روز ۳۰ فروردین بازدید از بناها و اماکن فرهنگی تاریخی رایگان خواهد بود و تورهای بازدید از اماکن و بناهای تاریخی برنامه‌ریزی و اجرا خواهد شد.

]
منبع: https://www.kojaro.com/news/197909-historical-sites-free-visit/