اقامت Û±Û° میلیون و ÛµÛ°Û° هزار مسافر نوروزی در مازندران – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

اقامت ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار مسافر نوروزی در مازندران - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

مهدی اسحاقی در گفت و گو با خبرنگار مهر میزان اقامت مسافران نوروزی را از ۲۳ اسفند تا ۹ فروردین در استان ۱۰ میلیون و ۵۲۹ هزار و ۶۹۴ نفر اعلام کرد و افزود: این تعداد در مراکز اقامتی رسمی و غیررسمی پذیرش شدند.

وی با اشاره به انجام ۹۶۵ فقره بازدید نظارتی از تأسیسات گردشگری اظهار کرد: در این مدت ۲۹۶ هزار و ۲۲۱ نفر از جاذبه‌های تاریخی، ۱۰۷ هزار و ۲۲۷ نفر از جاذبه‌های تفریحی بازدید کردند.

وی ادامه داد: ۱۶ هزار و ۶۰۸ نفر از نمایشگاه‌های صنایع دستی، بیش از یک میلیون و ۴۹۵ هزار نفر از جاذبه‌های طبیعی و ۸۶ هزار و ۷۹۱ نفر از اماکن مذهبی و۴۷ هزار و ۷۷۶ نفر از موزه‌ها بازدید کردند.

]
منبع: https://www.mehrnews.com/news/6064984/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86