خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

امروز ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ به همت اداره گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان برای اولین بار بازدید این مکان تاریخی برای فعالین فضای مجازی و رسانه، مهیا شد.

]
منبع: https://www.mehrnews.com/photo/6058438/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B1%D8%AE-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86