لحظه عملیات شهادت طلبانه یک گردشگر ترکیه ای در قدس اشغالی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

لحظه عملیات شهادت طلبانه یک گردشگر ترکیه ای در قدس اشغالی - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

لحظه عملیات شهادت طلبانه یک گردشگر ترکیه ای در قدس اشغالی

لحظه عملیات شهادت طلبانه یک گردشگر ترکیه ای علیه پلیس اسرائیل در شهر قدس و تیراندازی بی وقفه پلیس از فاصله نزدیک را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

کد خبر 6093387

]
منبع: https://www.mehrnews.com/news/6093387/%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C