فصلبهفصل با جاذبه بینظیر طبیعت در ایران و جهان

بابک، مبارز قرن چهارم هجری این شهر را پایگاه خود قرار داد و در آن علیه خلیفه وقت، معتصم قیام کرد اما در مقابل افشین شکست خورد و اعراب به این شهر دست یافتند. از تفریحاتی که برای گردشگران در کینتریشی مهیا شده میتوان به اسب سواری اشاره کرد که به صورت گروهی انجام میشود. در برنامۀ پنجم به طور مشخص به گردشگری زیارتی در شهرهای مذهبی ایران (مشهد، قم و شیراز) توجه شده و به دنبال توسعه زیرساختها، امکانات و فعالیت-های فرهنگی برای زائران قطبهای زیارتی ایران بوده است. ، توفیقی برای کشور حاصل نشده و حتی این بخش از برنامه، از برنامۀ دوم توسعه حذف شده است. مقدمه : صنعت گردشگری در جهان توسعه فراوانی یافته است و بسیاری از کشورها از این راه توانسته اند وضعیت خود را بهبود ببخشند و از مشکلاتی مانند بیکاری، پایین بودن سطح درآمد سرانه و کمبود درآمد ارزی خویش بکاهند. این منطقه تا سال ۹۵ بسیار بکر و دست نخورده بود، ولی با گسترش تورهای یکروزه به این مقصد، دگر از بکر بودن خبری نیست. به گزارش تین نیوز به نقل از روابطعمومی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ولی تیموری در مراسم افتتاحیه و نشست با رییس و هیات مدیره جامعه تخصصی تورگردانان ورودی کشور گفت: نمایشگاه ITB برلین بزرگترین رویداد گردشگری جهان به شمار میآید و ضمن دارا بودن نقشی مهم در معرفی مقاصد گردشگری دنیا، بستری گسترده برای تعامل و تبادل افراد حرفهای در این حوزه ایجاد کرده است.

باید توجه داشت اگرچه قانونگذار، نهاد دیگری به نام «شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری» به ریاست رئیسجمهور یا معاون اول رئیسجمهور و عضویت برخی وزرا (امور خارجه، مسکن و شهرسازی، راه و ترابری، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم تحقیقاتوفناوری، امور اقتصادیودارایی و آموزشوپرورش) و رؤسای برخی سازمانهای مهم کشور (مدیریت و برنامهریزی کشور، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و حفاظت محیط زیست) برای تصویب سیاستها، خطمشیها و برنامههای کلان امور میراث فرهنگی و گردشگری کشور در نظر گرفته است، اما به دلیل عدم حمایت اسناد فرادستی از حوزۀ گردشگری تا کنون این شورا نیز منفعل بوده و عملاً گشایشهای زیادی را در حوزۀ گردشگری بهویژه در حوزۀ گردشگری بینالمللی ایجاد نکرده است. در برنامۀ اول توسعه در بخش خطمشیها در بند سوم به تقویت و توسعۀ ایرانگردی و جهانگردی در جهت تبادل تجربه و دانش و شناساندن میراث تمدن و فرهنگ اسلامی و ایران اشاره شده است (بخش خطمشیها، مادّۀ 3). در برنامۀ دوم هیچ اشارۀ مشخصی به گردشگری و مسائل پیرامون آن نشده است.

این سازمانها وظیفه تسهیل امر جهانگردی و از میان برداشتن موانع موجود از طریق کارشناسان خبره را داشته تا مسیر جهانگرد به سوی ایران تغییر یابد. این پارک به عنوان بزرگترین ذخیرهگاه طبیعی در اروپا شناخته میشود. اینکه امروزه مشاهده میشود که کشورهای صنعتی اروپا و آمریکا تمام نیرو و توان خود را در جهت جذب جهانگرد به کار میگیرند، موید جایگاه این صنعت در اقتصاد است، عایدی حاصل از گردشگری پایدار و در عین حال امکان بهرهبرداری از آن در کوتاهمدت فراهم است. وی افزود: برای راهاندازی این نمایشگاه موقت اعتباری بالغبر ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در دو سال گذشته هزینه شده است.

در حقیقت عربستان برای سال ۲۰۲۲ رقم ۷۰ میلیون گردشگر را به عنوان هدف قرار داده. همه ساله میلیون ها مسلمان از کشورهای مختلف دنیا جهت زیارت خانه خدا به مکه سفر می کنند. کلات به معنی قلعه ها و دهکده هایی است که در بالای کوه قرار دارد. شاید به همین خاطر بازار رشت هنوز هم زیبا، دوست داشتنی و نوستالژیک است به خصوص برای خود رشتیها. مانند آثار تاریخی، طبیعت زیبا، آثار فرهنگی و همچنین مکان های مذهبی که باعث رونق صنعت گردشگری در شهر شیراز شده اند. همچنین، طراحی سیاستگذاری جامع و مدیریت یکپارچه گردشگری و پرهیز از موازیکاری نهادی و پرهیز از اعمال سیاستهای متناقض در حوزه گردشگری ضرورتی آشکار برای هموارسازی مسیر توسعۀ صنعت گردشگری در ایران است. در برنامۀ سوم توسعه سه مادّه از برنامه (164ـ166) به مسئلۀ گردشگری اختصاص داده شده و از این منظر گامی رو به جلو بوده است اما مفاد آن سیاستگذاری کلان و مهمی را برای صنعت گردشگری ایران ترسیم نکرده است.

امروزه جذب گردشگران خارجی به رقابتی فزاینده در بین نهادهای درگیر در صنعت گردشگری تبدیل شده است. سرمایهگذاری جهانی در صنعت گردشگری حاکی از آن است که گردشگری صنعتی از زمره صنایع توزیعکننده درآمد است و هنگامی که جهانگرد وارد کشور میشود، در مقابل خدماتی که به وی ارائه میشود، باید هزینه پرداخت کند و این پرداخت ارزی خواهد بود. در رقابت برای مناطق کمیاب ،چگونه جهانگردی با فعالیتها و صنایع دیگر مقایسه می شود؟ ورود جهانگرد به ایران سرمایهگذاری را افزایش داده، به خصوص سرمایهگذاران را تشویق به سرمایهگذاری در زمینه احداث اقامتگاه، سالنهای غذاخوری مجهز بینراهی، احداث تلهکابین به خصوص در مناطق جنگلی شمال و بخش تالشنشین که طبیعت بکر و وصفناشدنی دارد و صدها مواردی که با ایجاد آنها اشتغال ایجاد کرده و هم جهانگردان خارجی را به خرج کردن ارزهای خودشان در ایران تشویق میکند. از دیگر ویژگیهای پر اهمیت پارک جنگلی سراوان، موزه میراث روستایی است که به روایت تاریخ معماری و فرهنگ در مناطق جلگهای و کوهستانی گیلان میپردازد و تصویری دقیق از گذشته این شیوه زندگی به مخاطبان میدهد.

اکوتوریسم و گردشگری ساحلی بهعنوان پیشروترین صنعت گردشگری جهان که قریب 60 درصد سهم گردشگری جهانی را به خود اختصاص داده است مورد حمایت حکومت، سیاستگذارن و برنامهریزان نیست. از اسناد فرادستی ایران در خصوص گردشگری چنین بر میآید که سیاستگذارن و برنامهریزان، قائل به گردشگری بهعنوان یک صنعت و یکی از حوزه های مهم اقتصادی نیستند. اسناد فرادستی قانون اساسی، سند چشمانداز ایران در افق 1404، سند نقشۀ جامع علمی کشور و قانون برنامۀ پنجسالۀ دوم توسعه در خصوص صنعت گردشگری و مسائل مرتبط با آن سخنی نگفته و در اینباره سکوت کردهاند. از برنامۀ سوم توسعه، حفظ و مرمت بناهای تاریخی بهعنوان یکی از مسائل مبتلابه گردشگری مورد توجه قرار گرفته و همچنان سیاست توسعۀ گردشگری و نحوۀ جذب گردشگران بینالمللی و سهم آن در اقتصاد کشور مسکوت مانده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: تصمیم گیری در خصوص طرح طبیعت گردی آشوراده ۲ هفته آینده و در جلسه بعدی شورایعالی معماری و شهرسازی انجام میشود. به گزارش منیبان؛ احمد راستینه نماینده مردم شهر کرد در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: با پیگیریهای کمیسیون فرهنگی مجلس برای حمایت از صنعت گردشگری در ایام پساکرونا هزینه گاز مصرفی هتلها به یک پنجم تقلیل یافت. از این رو ارائه امکان سفر دیجیتال برای این نسل ایده ای است که بی تردید از آن استقبال خواهند کرد. البته درختان بلوط غالب پوشش گیاهی جنگلهای بانه هستند که در فصل پاییز به دلیل زرد و قرمز شدن برگها این منطقه را به یک تابلو نقاشی زیبا تبدیل میکند.

یک جهانگرد اگر احساس کند که واقعا به عنوان گردشگر به آن اهمیت می دهند همه گونه امکانات رفاهی که لازمه جذب جهانگرد می باشد در ایران وجود دارد خواهان ماندن بیشتر در ایران و سیر و سیاحت در مناطق مختلف کشور که هر کدام به تناسب خود یک جاذبه ای دارد سفر کرده و با خاطره ای خوش از ایران رفته و فرهنگ برخورد درست ما در آن اثر گذاشته و در کشور خودش جدای از تعریف جاذبه های گردشگری در ایران به مسائل فرهنگی˓که اگر درست با آن برخورد شده باشد پرداخته و از این امر یک گام مهم و مثبتی در جهت خدمت به توسعه اقتصادی کشور برداشته می شود که نهایتا برآیند آن می تواند عامل موثری در تحرک و تسریع فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد سایت belaltour .

یا هدف برنامۀ اول در خصوص گردشگری کاملاً محقق شده و نیاز به برنامه جدید نبوده است و یا اینکه مقولۀ گردشگری موضوع مهمی نیست که بخواهد مورد توجه سیاستگذارن و برنامهریزان کلان کشور باشد. میتوان انتظار داشت که قوانین عادی حوزۀ گردشگری مصوب مجلس شورای اسلامی نیز وضعیت نسبتاً مشابه اسناد فرادستی در ایران داشته باشد؛ چرا که قوانین عادی کشور باید مطابق با اسناد فرادستی و نباید مغایر با دیدگاههای کلان کشور باشد. به نظر میرسد سیاستگذارن و برنامهریزان کلان کشور، باور و ارادۀ لازم را برای توسعه گردشگری در ایران ندارند که این مسئله ناشی از نگرش حکومت به تهدیدآمیز بودن گردشگری بینالمللی در مقولۀ فرهنگی و اجتماعی است. صنعت گردشگری امروزه به قدری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نیز مینامند. این صنعت که بعد از صنعت نفت، مهمترین گزینه برای درآمد ارزی در کشور خواهد بود. بعد از عبور از خرم آباد و رسیدن به کوهدشت طی 86 کیلومتر باید 50 کیلومتر دیگر نیز تا تنگه شیزر طی کرد. چون کشور ایران در این موارد یک موقعیت بسیار استثنایی و ممتاز از نظر جذب جهانگرد داشته که آن درآمدهای ارزی هنگفتی را به دنبال خواهد داشت و موضوعات مورد علاقه جهانگردان در ایران به فراوانی یافت میشود، که از جمله طبیعت زیبا با خصوصیات اقلیمی و آب و هوایی ویژه، مردمی با فرهنگ و تمدن کهن، آداب و رسوم و سنن باستانی و اسلامی و اماکن بسیار قدیمی با سبک معماری بینظیر، بهویژه در شمال ایران و در منطقه تالشنشین و شهرک تاریخی ماسوله با قدمتی چندین هزار ساله که وجود دارد، در کمتر کشوری میتوان پیدا کرد.

ایجاد مشاغل گوناگون و گستردگی زمینه اشتغال در آن به گونهای است که هم کارگران ساده بدون مهارت و هم صاحبان مهارتهای گوناگون میتوانند در آن شاغل شوند. به نظر میرسد روح کلی حاکم براساسنامۀ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مانند مفاد مرتبط با گردشگری در قوانین توسعۀ پنجسالۀ کشور، نگرش تقلیلگرایانه به صنعت گردشگری است. برخلاف ادعای کسانیکه توریستها را از نظر فرهنگی برای ما مشکلآفرین میدانند، به هیچوجه نیاز به رهاسازی فرهنگی نداریم، بلکه با شناختی که از توریست پیدا میکنیم آنها بسیار راحت خود را با شرایط ما تطبیق میدهند. به نظر مریم، زندگی رو باید زندگی کرد و به دنیا سخت نگرفت، هر جا که دلت شاده، همونجا باید بود.

یک جهانگرد اگر احساس کند که واقعا به عنوان گردشگر به آن اهمیت میدهند همهگونه امکانات رفاهی که لازمه جذب جهانگرد میباشد در ایران وجود دارد خواهان ماندن بیشتر در ایران و سیر و سیاحت در مناطق مختلف کشور که هرکدام به تناسب خود یک جاذبهای دارد سفر کرده و با خاطرهای خوش از ایران رفته و فرهنگ برخورد درست ما در آن اثر گذاشته و در کشور خودش جدای از تعریف جاذبههای گردشگری در ایران، به مسائل فرهنگی، که اگر درست با آن برخورد شده باشد پرداخته و از این امر یک گام مهم و مثبتی در جهت خدمت به توسعه اقتصادی کشور برداشته میشود که نهایتا برآیند آن میتواند عامل موثری در تحرک و تسریع فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد. لذا این صنعت میتواند جایگزین اقتصاد تکمحصولی یعنی درآمد نفتی گردد. روح برنامۀ سوم در خصوص گردشگری یعنی حفظ میراث فرهنگی ایران در برنامۀ چهارم نیز ادامه یافته و مواردی نظیر ایجاد موزههای تخصصی سازمانها و حفظ آثار فرهنگی ایلی و روستایی ایران نیز مورد توجه بوده است. امکانات موجود در ایران نشان میدهد که ایران ظرفیت پذیرایی بیش از دو الی سه میلیون گردشگر خارجی را در سال دارا میباشد و اگر در زمینه جذب گردشگران، برنامهریزی و موانع موجود رفع شود و آن موارد فراقانون برای کسانی که از حاشیه امنیتی برخوردار بوده و معمولا برای ناامن جلوه دادن کشور برای جهانگرد، کلا بهسر عقل آمده و به ماهیت اصیل این صنعت درآمدزا پی ببرند، ما شاهد رسوب گردشگران خارجی (توریست) در کشور بسیار زیاد خواهیم بود و این یعنی دستیابی به درآمد ارزی چشمگیر.

همچنین، در این سند آمده است که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز به به ایجاد مرکزی برای نظارت بر اقامتگاهها و دفاتر خدمات گردشگری، حمایت مالی از راهاندازی موزهای تخصصی دفاع مقدس و شهدا و ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ عشایری و روستایی توسط بخش غیردولتی است (قانون برنامۀ پنجم توسعه، مادّۀ 11 و 12). در جدول 1 موارد مهم ذکر شده در اسناد فرادستی ایران در خصوص گردشگری آمده است. نواحي روستايی در روند پيچيدهاي از تغييرات در رابطه با تأثير بازارهای جهانی قرار دارند، ارتباطات و شرايط بازار ، جهتگيري محصولات سنتی را تغيير داده و مشخص کردن مرزهای گزدشگری روستایی را با مشکل مواجه کرده است. این مکان برای یک هزاره پناهگاه گروههای مذهبی مسیحی بوده است و برای مسیحیانی که هنوز آنجا زندگی میکنند، اهمیت سنتی باستانی دارد. واقعیت این است که غربیها از شرایط حاکم بر غرب و انگارههای فرهنگی آنجا خسته شدهاند لذا جذابیت فرهنگی برای توریستها همان نانوایی سنتی ما، گلیمبافی و کارگاههای سنتی ساخت ابزار و آلات کشاورزی با ابزارهای اولیه و با دست و دیدن بازارچههای سنتی به سبک بسیار قدیم معماری.