معرفی بهترین جاهای دیدنی تهران + آدرس، عکس، ساعت بازدید

ممکن است در مناطقی از جهان دچار رکود و در زمان کوتاه دچار کاهش شده باشد اما برآیند جهانی آن همیشه مثبت و دارای رشد زیادی بوده است (ویسی و مهماندوست، 1394: 136). براساس جدیدترین گزارش سازمان جهانی گردشگری (2015)، در سال 2014 از هر یازده شغل یک شغل، شش درصد صادرات و سی درصد ارائۀ خدمات در جهان، و به طور کلی نُه درصد تولید ناخالص جهانی (1245 میلیارد دلار درآمد) مربوط به صنعت گردشگری بوده است که از 13/1 میلیارد نفر گردشگر بینالمللی به دست آمده است. تا کنون تحقیقات بسیار زیادی در داخل و خارج از کشور دربارۀ صنعت گردشگری انجام شده است و این صنعت از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما پژوهشهای اندکی در خصوص سیاستگذاری، بررسی متون و قوانین فرادستی صنعت گردشگری و تأثیر آن بر این صنعت انجام شده است. گردشگری و سفر کمک می کند تا انسان ها در جهان درک بهتری از یکدیگر و از جوامع و محیط های گوناگون داشته باشند به همین ترتیب کسانی که مداوم در سفر هستند رفتار بهتری نسبت به محیط پیرامون خود و دیگران دارند. هر یک از سازههای این مجموعه کارکرد و کاربرد خاص خود را دارند. حسین عباسزاده روز دوشنبه به رسانهها اظهار داشت: شیوع ویروس کرونا در سطح جهان از سال گذشته تاکنون، صدمات جبرانناپذیری را به اقتصاد جهان وارد کرده و ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است به طوری که هنرمندان صنایع دستی با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کردهاند.

صنعت گردشگری در ذات خود مفهوم جریان آزاد سرمایه، اطلاعات، انسان و اندیشه دارد و سعی دارد محدودیتها و قید و بندها را کنار بزند و در حقیقت یکی از زوایای مهم جهانی شدن است. امروزه از این پل برای رفت و آمد نیز استفاده میشود . این سفرها شامل آموزش و تفسیر نیز میشود که هر دو گروه مهمانان و کارکنان را در بر میگیرد. در بخش پژوهشهای فارسیزبان، شجاعی و نوری (1386) به بررسی سیاستهای دولت بر صنعت گردشگری توجه کردهاند و معتقدند در برنامههای دولت، خلأ الگوی سیاستگذاری و عدم دیدگاه نظاممند و یکپارچه در حوزۀ گردشگری وجود دارد. پر واضح است که در عصر پیچیدۀ امروزی، مسائل ملی و منطقهای نیازمند سیاستگذاری و برنامهریزی است. در کاخ نیاوران کاشیکاری، گچکاری و آینهکاریهای زیبایی را میتوانید ببینید. علاوه بر جاهای دیدنی و گردشگری بوشهر، روستاهای آن نیز پر از جذابیت و زیبایی است. توسان و جنکینز (1998)، در ارزیابی برنامهریزی گردشگری در کشورهای جهان سوم معتقدند که برنامهریزی در این کشورها بخشی و تقلیدی است؛ در حالی است که برنامهریزیهای نوین باید متکی بر شرایط بومی، انعطافپذیر و جامع باشد. در تحقیقات خارجی، هندرسون (2002) و کیم و همکاران (2007)، در بررسی تطبیقی صنعت گردشگری میان دو کشور کرۀ شمالی و جنوبی ــ که دارای سرزمین، زبان، فرهنگ و تاریخ مشابهی هستندــ معتقدند صنعت پررونق گردشگری کرۀ جنوبی و صنعت کمفروغ گردشگری کرۀ شمالی ناشی از ایدئولوژی سیاسی و در نتیجه برنامهریزی و سیاستگذاری متفاوت دو کشور است.

خاکساری (1391) در تحقیقی با عنوان «برنامهریزی توسعۀ گردشگری در ایران: ویژگیها و نقش برنامهریزان توسعه گردشگری در کشورهای اسلامی» معتقد است که وجود شرایط خاص و منحصر به فرد سیاسی ـ مذهبی ایران، برنامهریزان توسعۀ گردشگری را با چالشی ویژه و حساس مواجه کرده است که باید تمام جنبههای تأثیرگذار اجتماعی ـ فرهنگی و مذهبی ـ سیاسی کشور را برای توسعۀ گردشگری مورد توجه قرار دهند. اینگونه برنامهها و اسناد در هر کشور دارای بخشهای مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی، بهداشتی، آموزشی و فرهنگی است که با توسعۀ فزاینده و اهمیت صنعت گردشگری در جهان، این بخش نیز وارد برنامههای توسعۀ کشورها شده است. موزه های باستان شناسی، مردم شناسی، آزمایشگاه مرمت اشیاء، چایخانه سنتی و مرکز فروش تولیدات فرهنگی از بخش های متنوع این قلعه تاریخی است.

باید توجه داشت که برنامههای توسعه و سیاستگذاریها در هر کشور متأثر از ماهیت حکومت و ایدئولوژی سیاسی حاکم است که بر نظام برنامهریزی، اسناد فرادستی، برنامههای راهبردی و محتوای آنها تأثیر مستقیم میگذارد. یکی از مهمترین سیاستگذاریها در کشورها، اسناد و قوانین فرادستی است که بهعنوان برنامههای بلندمدت و میانمدت توسعه شناخت میشوند. مشتریان و آژانس های مسافرتی دیگر تمایل دارند از میزان گسترش کسب و کارتان مطلع گردند. در مرکز شهر آنکارا هنرهای نمایشی، اپرا و باله، تالار ارکستر سمفونی ریاست جمهوری و بسیاری دیگر از کمپانی های نمایشی وجود دارند اما برجسته ترین جاذبه موجود در شهر آنکارا آنیت کابر، مقبره کمال آتاترک است که بنیان گذار جمهوری ترکیه و پایتخت قرار دادن شهر آنکارا است. عوامل زمینهای شامل فرهنگ، اقتصاد، امنیت، امکانات رفاهی و زیربنایی و کیفیت جاذبههای گردشگری است که در هر کشور برای توسعه گردشگری شرط لازم است اما کافی نیست. همانگونه که بهترین راه برای مقایسه و پیدا کردن بهترین بلیط هواپیما، قطار، تورهای مسافرتی داخلی و خارجی و رزرو هتل و اقامتگاه، سفرمارکت است، در بخش طبیعت گردی هم میتوانید از قابلیت سفرمارکت برای عرضه تورهای متنوع طبیعتگردی بهره ببرید. بسیاری از شرکت ها حداکثر تا تابستان از نظر اقتصادی گشایش مالی خواهند داشت.

کمبل و بوچان (2014) با مطالعۀ برنامهریزی و سیاستگذاری گردشگری در سریلانکا، بر اهمیت نقش گردشگری در بازساخت، مصالحۀ ملی و همبستگی اجتماعی پس از جنگهای داخلی در سریلانکا تأکید سایت belaltour کردهاند. سعیدی و همکاران (1391) موانع اساسی سیاستگذاری گردشگری از نظر نخبگان، نبود زیرساختهای فیزیکی و عدم سرمایهگذاری و موانع فرهنگی و فکری میدانند. اگرچه قانون اساسی، کلیات را بیان میکند و بسیار از مسائل جامعه مانند گردشگری در قانون اساسی نیامده است، اما ظرفیت فوقالعادۀ گردشگری ایران و سهم اقتصادی و فرهنگی این صنعت در جهان، طلب میکند که ساختار نهادی و اهمیت آن در قانون اساسی بیان شود. اما وقتی قایقهای قو شـکل را مـشاهده کنید، تازه متوجه تالاب سبز رنگ و بسـیار زیبای آن میشـوید. ویژگیهای خاص این تالاب نظیر رطوبت بالا، وجود گلهای زیبای مردابی، جزایر پرشمار و گونههای مختلفی از پرندگان مهاجر آن را از سایر تالابها متمایز میکنند. جمعآوری دادهها از متون و قوانین فرادستی جمهوری اسلامی ایران نظیر قانون اساسی، سند چشمانداز 20 سالۀ ایران در افق 1404، سند نقشۀ جامع علمی کشور، قانون برنامههای توسعۀ اول تا پنجم به دست آمده است. تا جولای 2017 این فهرست 1073 منطقه را در 167 کشور شامل می شد. علت این تفاوتها ریشه در سیاستگذاریها و برنامهریزیها است.

در ۳۰ دسامبر۲۰۲۰، خانم «الیزابت کوستینگر» در مصاحبه با خبرگزاری رسمی اتریش(آپا- APA ) اعلام کرد برای از سرگیری فعالیت های گردشگری به کمک مردم نیاز داریم. اگر در رشت ماندگار شدید، دیلمای را از دست ندهید. در کنار آنها منطقه بسفر قصرهای زیبا، عمارتهای ساحلی و پارکهایی را در خود جای داده است. قلعه پالنگان هم در جنوب شرقی روستا بازماندهی تاریخ امیران این منطقه است. این پناه گاه که در جنوب بندر انزلی واقع شده است دارای مرداب ها، آب بند ها و برکه هایی است که هر سال میزبان صد ها پرنده ی مهاجر می باشد. شهرستان دزفول در جنوب غرب کشور و شمال استان خوزستان واقع شده است و گرشگران زیادی هر ساله از آن بازدید می کنند. خنکی دلپذیر هوا در این شهر هر ساله مسافران زیادی را به ارتفاعات ماسال میکشاند.

البته ماهی جنوب را به سختی میتوانید به سوغات بیاورید، اما اگر محل اقامت شما دارای سیستم طبخ باشد، میتوانید طعم ماهی تازه جنوب را نیز در سفر خود بچشید. «آبشار سجیران» در بیست کیلومتری جنوب رحیم آباد، یکی از جلوههای ویژه طبیعت این منطقه و از جمله جاذبههای گردشگری گیلان است که از به هم پیوستن چشمههای زلال و متعدد آن به وجود آمده است. کوستینگر افزود بسیاری از شرکت ها همچنان در محدویت های مالی قرار دارند. در تمام زمینه ها قصد دارند اصول بهینه سازی ، صرفه جویی و کمک به منابع انسانی و طبیعی را دنبال کنند . این تحقیق به دنبال بررسی، ارزیابی و تحلیل مفاد و محتوای مرتبط با صنعت گردشگری در سیاستگذاریها، اسناد و قوانین فرادستی ایران است تا ضمن تبیین وضعیت صنعت گردشگری در دیدگاههای کلان کشور به کاستیهای مبنایی گردشگری در نظام سیاستگذاری ایران و موانع اساسی توسعۀ صنعت گردشگری ایران بپردازد. ضمنا قیمت یک فنجان قهوه در کافه های سنت پترزبورگ روسیه بین 65 تا 150 روبل است . اگر به دیدن اماکن تاریخی علاقه دارید به شما بازدید از کلیسای سنت پاول و خانهی اشرافی کاسالوما و یا دهکده تاریخی بلک کریک را توصیه میکنیم.

وجود دشتهای سرسبز و آب و هوای خنک این روستا باعث شده تا رفت و آمد به آن زیاد انجام شود. در دامنههای ییلاقی این کوه دشتهای باصفای پر از گزنههای کوهی دلتان را خواهد برد. علیرضا مساح در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، درباره روشهای توسعه گردشگری در شهر اصفهان، اظهار کرد: این کلانشهر به لحاظ برخورداری از مجموعه ناژوان و پارکهای حاشیه زایندهرود، از جاذبههای متعدد گردشگری طبیعی برخوردار است و سالانه میتواند شمار زیادی از گردشگران داخلی و خارجی را به این مناطق جذب کند. قلعه رودخان یکی از جاذبههای تماشایی استان گیلان به شمار میآید که در نزدیکی فومن واقع شده است. وارنا، یکی از شهرهای بندری و زیبای کشور بلغارستان است و با 350 هزار نفر جمعیت، بر کرانه دریای سیاه در نزدیکی دریاچه وارنا واقع شده و بندر مهمی در بخش شرقی بلغارستان به شمار می رود. این سد د رواقع بر روی رودخانه زیبای شاهرود بسته شده و سبب ایجاد دریاچهای به طول ۱۵ کیلومتر شده است.

امروزه با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی و تاثیر آن بر سبک زندگی افراد، شاهد کاهش مطالعه و عدم بهرهگیری بهینه از زمان هستیم. گردشگری در ایران و در تمام کشور های دنیا از فعال ترین و پویا ترین بخش های اقتصادی کشور است ، در کشور های در حال توسعه و توسعه یافته این صنعت به صورت ملموس و واضح در اقتصاد و جامعه نقش خود را ایفا می کند و طیف وسیعی از عوامل بالا دستی و پایین دستی با سایر فعالیت های اقتصادی را در بر می گیرد و زنجیره بسیار بزرگ و متنوعی را به هم متصل کرده است . پل طبیعت از پرطرفدارترین جاهای دیدنی تهران است که چشم اندازی بی نظیر از پایتخت سرزمینمان را به نمایش می گذارد. روستای رندان در 25 کیلومتری شمال غرب استان تهران واقع شده است. مرکز خرید کوروش از نظر محدودهی جغرافیایی در غرب شهر تهران واقع شده است و یکی از مراکز خرید جدید تهران به حساب میآید. برنامههای پنجسالۀ توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یکی دیگر از اسناد فرادستی مهم در ایران است.

اول از همه خوب است این را بدانید که قیمت یک بطری آب معدنی کوچک در سنت پترزبورگ روسیه 100 روبل است . امروزه ” کونسیرژوری ” یکی از جاذبه های مشهور توریستی در پاریس می باشد و از آن به عنوان دادگاه نیز استفاده می شود. دریاچه زریوار یکی از پناهگاههای حیات وحش نیز محسوب میشود و در فهرست میراث طبیعی ایران به ثبت رسیده است. دریاچه ویستان بره سر در ست در دل جنگل قرار دارد. قایقها برای رفتن به دریاچه منتظر شما هستند؛ قایقهای پدالی و موتوری که برای مسافران پهلو گرفتهاند و با هر بادی که میوزد کمی در جایشان تکانتکان میخورند و موج کوچکی را در اطرافشان ایجاد میکنند. کویر کاراکال یکی از زیباترین کویرهای ایران است که با شنهای طلایی خود درخشش خاصی را ایجاد میکند. وی در جای دیگری مینویسد: «گردشگری از زمانی که برای نخستین بار به صورت یک پدیدۀ اجتماعی ـ اقتصادی در دهة 1960 م ظهور کرد، بهعنوان سازوکاری مهم برای توسعه مورد توافق جهانی قرار گرفت» (Sharpley, 2002b: 319). گردشگری بهعنوان یکی از محورهای اصلی توسعه در عصر حاضر از سوی کمپل و بوچان (2014: 229) نیز مورد تأکید قرار گرفته است و معتقدند که تقریباً همۀ دولتها به دنبال کسب حداکثر منافع از این صنعت هستند.

در تعریف دیگر، اجل و همکاران (2008: 7) معتقدند که سیاستگذاری گردشگری، «روش پیشرفت فعالیتها، رهنمونها، دستورات، اصول و مجموعه طرز عمل-ها در چارچوب اخلاقی مسئلۀ محوری است که اراده جامعه یا ملت را به بهترین نحو برای کارآمدی در برنامهریزی توسعه، تولید، خدمات، بازاریابی و اهداف پایدار و رشد آینده گردشگری نشان میدهد». درگ و جمال (2015) با نگرشی پساساختارگرایانه، سیاستگذاری و برنامهریزی در صنعت گردشگری را ناشی از قواعد اجتماعی و برجستهسازی مسئله گردشگری در فضای کلان فکری جامعه میدانند. براساس بررسی پیشینۀ تحقیق، در پژوهشهای خارجی، پژوهشگران بر اهمیت و جایگاه سیاستگذاری و برنامهریزی گردشگری در توسعۀ صنعت گردشگری تأکید کردهاند و تفاوت سطح توسعۀ صنعت گردشگری در کشورها را ناشی از سیاستگذاری میدانند. اما در تحقیقات داخلی، علیرغم اینکه بر اهمیت برنامهریزی و سیاستگذاری گردشگری تأکید شده اما این امر مهم، بر پایۀ اسناد و قوانین کشور مورد واکاوی و مداقه قرار نگرفته است. پیشنویس برنامۀ جامع گردشگری و برنامۀ ششم توسعه به دلیل اینکه تا زمان انجام تحقیق به صورت نهایی تصویب نشدهاند، جنبۀ قانونی و مبنایی ندارند و به این دلیل از فرایند تحقیق کنار گذاشته شدهاند. این بخش به دلیل اینکه مشتریان بتوانند خیلی سریع به تورهای خود دستیابی داشته باشند در طراحی خود به دقت زیادی نیاز خواهد داشت.

همچنین، سند چشمانداز ایران در افق 1404 بهعنوان مهمترین سند توسعۀ ایران در یک دهة اخیر که سایر قوانین باید بر مبنای آن تقنین شود، هیچگونه اشارهای به گردشگری و مفاهیم پیرامون آن نکرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان اساسنامه و مهمترین سند زیربنایی کشور که بخش عمدهای از مفاد آن سازوکارها و نحوۀ اداره امور کشور را معیّن میکند، هیچگونه اشارهای به گردشگری و مفاهیم پیرامون آن (ایرانگردی، جهانگردی، میراث فرهنگی و نظایر آن) و ساختار نهادی آن نکرده است. در کنار منافع مستقیم درآمدهای ارزی فراوان صنعت گردشگری، مواردی نظیر اشتغالزایی، رونق کسبوکار، توزیع ثروت، کمک به توسعۀ عدالت فضایی، ترویج و تبادل فرهنگی، کمک به توسۀه صلح، تبلیغ و حفظ آثار فرهنگی و اجتماعی باعث شده است تقریباً همۀ کشورها به دنبال بهرهگیری از این صنعت در راستای منافع ملی خود باشند. در پژوهشی دیگر، کمالی (1393) به دنبال مرجعیت سیاستهای بخش گردشگری در قالب برنامههای پنج سال توسعه (برنامۀ سوم و چهارم) بوده است. در ادامه بیشتر در مورد طبیعت گردی توضیح می دهیم، با ما همراه باشید. اما در سال ۲۰۲۱ و با کاهش محدودیتهای کرونایی، ۱۰۰۰ میلیارد دلار از طریق گردشگری عاید اقتصادهای جهان شده است.